Welkom
bekers

U vindt op deze website informatie over

  • Ras en rasstandaard
  • De jaarlijke kampioensclubmatch
  • Fokkers aangesloten bij de BTCN
  • Het verenigingsfokreglement
  • Lidmaatschap en hoe u lid kunt worden
  • Bestuur, statuten en huishoudelijk reglement
  • foto
  • foto
  • foto
  • foto


Privacy


Wij gaan heel zorgvuldig om met uw gegevens.
Hoe wij omgaan met privacy- en persoonsgegevens staat beschreven in ons privacyreglement. Zie daarvoor het tabblad hierboven.

 logo

Historie

Boston Terriër Club Nederland (BTCN) Opgericht 19 november 1961
Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit


De Boston Terriër Club Nederland is een vereniging voor liefhebbers en kenners van Boston Terriërs en is lid van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied te Amsterdam.rvblogo

Volg ons via:

Ereleden

Erevoorzitter
† V.A. van Raamsdonk

Ereleden
† D.J. van der Molen
A.G. Westhof
G.B.J. Legtenberg
R. Geerlings-Reinders
Th.A.M. Geerlings
M. Cooymans

© BTCN Design en beheer Sikora Consultancy